A bemutatásra kerülő funkciók egy-egy komplett rendszer kiragadott szolgáltatásai.

(A nagyításhoz kattintson a kisképre).

Energia felhasználás mérése, korlátozása:Villamos teljesítmény
Az egyre emelkedő energia árak az optimális felhasználásra ösztönöznek. Az Advocomp Kft. az elmúlt évek során kifejlesztett, egy számítógépre alapozott villamos energia felügyelő és szabályzó rendszert. Használatával a fogyasztó csökkentheti a lekötött negyedórás átlagteljesítményt, illetve elkerülheti az esetleges túllépést. A rendszer folyamatosan megjeleníti grafikus és numerikus formában a pillanatnyi értékeket, az eseményeket naplózza. A mért értékeket tárolja.

A többletenergia felhasználás megakadályozását a szabályozásba bevont fogyasztók lekapcsolásával, illetve teljesítményük csökkentésével biztosítja a rendszer. Természetesen a beavatkozást minden esetben figyelmeztető fény és hangjelzés előzi meg.

A szabályozásba bevont fogyasztóknak (korátlan számban) prioritást lehet adni, illetve ki lehet jelölni azokat, melyek valamilyen oknál fogva semmi körülmények között nem kapcsolhatók le. Ez rugalmasan változtatható a megfelelő jogosultsággal (jelszóval) rendelkező kezelő részéről.
 


A gázfelhasználás korlátozását, regisztrálását a fent leírt módon kezeli a rendszer.

A lekötött órai fogyasztás túllépését a kazánok és más fogyasztók tehermentesítésével, illetve visszaszabályozásával érjük el. 


Fázisjavítás vezérlés. A meglévő kondenzátor telepek vezérlése az energia felügyelő rendszer által mért wattos teljesítmények alakulásától függően történik. Meghatározott teljesítmény szintnél a program lekapcsolja a villamos hálózatról a kondenzátor egysége(ke)t, illetve visszakapcsolásával engedélyezi a meglévő analóg automaták működését.

Ez által biztosított a hálózat kompenzációja a hasznos teljesítmény arányában és elkerülhető mind az induktív, mind a kapacitív meddő energia utáni felár fizetése, valamint a pontosan kompenzált hálózat jelentősen javítja a wattos teljesítmény hatásfokát is.


Technológia felügyelő rendszerek:


Kazán felügyelet:
A rendszer folyamatosan méri és értékeli a kazánok minden működési fázisát, ellenőrzi a kezelő szervek üzemállapotát, az előírt értékek meglétét. A rendellenességről tájékoztatja a kezelőt. Elkészíti a kazánnaplót.

Hőfok felügyelet:
A rendszer méri és regisztrálja a hőfok adatokat, átlag értéket számol és különböző időintervallumra vonatkozó statisztikát készít. Elkészíti az EU-s követelményeknek megfelelő minőségbiztosítási adatlapot. Naplóbejegyzést készít a határérték túllépésekről, az olvasztási időkről, az üzemzavarok fajtájáról és helyéről. A kezelőszemélyzet képernyőn követheti figyelemmel a működési körülményeket.

Hőfokvezérlés:
Hőfok adatbázisból trendkészítés, nyomtatás
 

A rendszer feladata, hogy a hűtött termek egyenletes hőfokon tartását energiatakarékos módon biztosítsa. Naponta három alkalommal, termenként a paraméterként megadott időpontban automatikusan végrehajtja az olvasztást.

Ugyancsak paraméter tartalmazza az előírt hőfokot is. A paraméterek megváltoztatását csak a megfelelő felhasználói jogosultsággal bíró személy végezheti. A paraméterváltoztatásról naplóbejegyzés készül.
A termek hőmérsékletének alakulásáról folyamatos trend készül. Mindig az a trend látható a képernyőn, mely a jobb oldalon látható termek közül az egér bal oldali gombjának megnyomásával ki lett választva. Ha trendet ki akarja nyomtatni, nem kell mást tennie csak a kurzort a trend ablakra állítja és megnyomja az egér jobb oldali gombját, majd a "Nyomtatás" feliratra kattint.

A termek pillanatnyi hőfokát, a hűtésvezérlés funkcióját (kézi, automatikus, olvasztás) a kép jobb oldali műszerképeken láthatja. A rendszer termenként regisztrálja, hogy a hűtés automatikus, vagy kézi üzemmódban működik-e.


Vízfogyasztás mérése:
A vízfogyasztásról óránként és mérőnként naplóbejegyzés készül. A napló tartalma tovább feldolgozható. Alkalmas az önköltség számítás segítésére, a műszakonkénti termelés és vízfelhasználás összehasonlítására. A fő- és almérők mérési adatainak összehasonlításával kimutatható egy esetleges csőtörés is.

Trafók teljesítményének mérése, regisztrálása:
Villamos teljesítmény mérése belső elszámolású fogyasztásmérőkre telepített áramváltók alapján. Követhető az egyes transzformátorok és vételezési pontok kiterheltsége gépekre lebontva is.

Komplett vezérlések
Csomagoló sor vezérlése
 

Csomagoló, adagoló, töltő gépek, mosórendszerek, technológiai vonalak, stb. vezérlése a képernyőn követhető módon.

Az ábrán egy szervo végellenőrző próbapad sémaképe látható. A vizsgálni (minősíteni) kívánt szervo típusának megfelelő paraméterek alapján az erre vonatkozó szabvány előírásai szerint a rendszer vezérli a mozgásokat, méri az értékeket és előállítja a minősítő lapot. A minősítő lapon táblázatos formában kiírásra kerülnek a mért adatok, az esetleges hibák és minden jellemző információ.

Vezérli a szállító szalagok, emelő és fordító asztal mozgatását. Méri és regisztrálja a mérlegszalagra érkezett termék súlyát, sorszámát.

Az adatok adatbázisban vannak tárolva, így azok visszakereshetők, elemezhetők, nyomtathatók. A termelés elszámolásához adatot szolgáltat.


Mosórendszer:


A rendszer a higiéniai követelményeket optimális energia felhasználással, takarékos mosószer felhasználással elégíti ki.

Fürdők, uszodák vízgépészeti rendszerének vezérlése:


A rendszer feladata a medencék szűrő/forgató funkcióinak automatikus vezérlése, a vízhőmérsékletek szabályozása.

A technológiai folyamatok a számítógép képernyőjén folyamatosan nyomon követhetők. A rendellenességekről hang és fényjelzés figyelmezteti a kezelőt. A hiba típusa és pontos helye a képernyőn egy ablakban megjelenik. Amennyiben a hiba nyugtázása meghatározott időn belül nem történik meg, a rendszer a kijelölt mobil telefon(ok)ra SMS-t küld.

A minőségbiztosítási szempontoknak megfelelő bizonylatok, dokumentumok készülnek (hőmérséklet, ph, vízfelhasználás), azok elemezhetők, nyomtathatók.

Élelmiszeripari alkalmazás:CIP technológia
A mosási folyamat vezérlését a célnak megfelelően konfigurált PLC végzi az adott mosókörhöz tartozó meghatározott paraméterek figyelembe vételével. A technológiai képen folyamatosan figyelemmel kísérhető:
•  A szelepek, szivattyúk üzemállapota.
•  A mosó folyadékok hőmérsékleteinek és töménységeinek alakulása.
•  A kiválasztott mosókör, azon belül az aktuális fázis megnevezése.
•  A lúg és sav adagoló szivattyúk üzemideje, a felhasznált vegyszerek mennyisége.

A rendszer regisztrálja a mosókör nevét, a mosási folyamat kezdetét, végét és az ez idő alatt mért értékeket. Ezek az adatok különböző szempontok szerint visszakereshetők, nyomtathatók.Mosókör
 
Lehetőség van arra is, hogy csak egy adott mosókör mosási adataira van szükség. A bemutatott képen látható, hogy csak a mosókört kell kijelölni és meghatározni az idő intervallumot, és ha szükséges, lehet nyomtatni.

A rendszer regisztrálja a hőkezelés folyamatát, a mért értékekből minőségbiztosítási bizonylatot állít elő.Ponthegesztő gépek ütemszámlálása. A rendszer a teljesítmény elszámolásához szolgáltat egzakt adatokat, segíti az optimális munkaszervezést.

A gyűjtött adatokból tetszőleges időintervallumra készít statisztikai kimutatást.


A felsoroltakon túl, még számos rendszert készítettünk. Ezek egy része a referencialistánkon megtalálható, más része annyira egyedi, hogy nem tekinthetjük általános érdeklődésre alkalmasnak.

<Előző oldal>

Az elérhetőségeinken részletesebb információkkal is állunk rendelkezésre.


(c) 2003 - Advocomp Kft.